XcodeCon

XcodeCon – Værktøjet til automatisk source kode konvertering
Konvertering af ældre IT systemer er for de fleste virksomheder en udfordrende og til tider uoverskuelig opgave. Men med Xacts gennemprøvede proces og automatiserede værktøjer er det muligt at konvertere koden til et nyt og moderne udviklingssprog uden tab af forretningsfunktionalitet. Samtidig sikrer den automatiske konvertering, at både risiko, tidsforbrug og omkostninger minimeres, samtidig med, at kvaliteten sikres optimalt.

Hvorfor regelbaseret konvertering?

  • En regelbaseret model sikrer maksimal fleksibilitet gennem hele konverterings processen
  • 100% automatisk migrering uden manuelle justeringer giver en hurtigere proces
  • Både kildekode, datamodeller, datastrukturer og data migreres
  • Veldokumenteret og sammenhængende kode leverancer
  • Der kan videreudvikles og vedligeholdes i systemet under hele migreringen, hvilket betyder ingen eller meget kort fryse periode af systemet
  • Mulighed for at fjerne kode, der ikke bruges af nogle programmer
  • Alle standarder, udvidelser og ændringer gennemført under migreringen dokumenteres
  • Muligt at inkludere automatisk refactoring
  • Et regelbaseret værktøj leverer meget høj kvalitet på meget kort tid

XcodeCon er et fleksibelt værktøj
Xacts regelbaserede konverterings værktøj XcodeCon sikrer en 100% automatiseret konvertering af både kode og data og med standardiserede input (source) og output (target) adaptorer, er det muligt at kombinere konverteringerne, således at der leveres kode og data i netop de sprog og strukturer, som virksomhederne ønsker.
Xacts konverteringsværktøj understøtter en lang række sprog, så som CA produkterne Cool:Gen, Ideal/Datacom, Cool:Enterprise (tidl. ADW), COBOL, VisualAge Generater med flere. Vi udvider stadig listen af supporterede sprog, så er der ønsker som ikke er på listen, så kontakt venligst Elvin Høyer for en snak.

xcodecon