Konvertering af VPs it-system fra 1980erne til et moderne system

Opgaven kort

Når man havner i en blindgyde…
Da det gik op for VP, at leverandøren af udviklingsmiljøet til deres centrale it-systemer ikke længere prioriterede udviklingen af det, indså de, at det på et tidspunkt ude i fremtiden ville være umuligt at vedligeholde deres kerne it-system. De var havnet i en blindgyde og måtte finde en måde at redde de knap 1.8 millioner linjer kode, der lå i deres system. Der var ingen tvivl om, at det ville blive alt for dyrt at bygge et helt nyt system fra bunden, så de undersøgte markedet og fandt frem til muligheden for at konvertere programkoden i det gamle udviklingsværktøj til en ny og mere tidssvarende kode og samtidig få den leveret på en ny platform med nye værktøjer, at arbejde med.

Automatiseret konverteringsproces
Den form for automatiseret maskinkonvertering, som Xact er eksperter i, giver optimale test muligheder undervejs i processen, da fejlretning sker én gang og derefter har gennemgribende effekt for hele systemet. Det er ligeledes nemt at overskue konverteringen, da den sker i et 1:1 forhold således at alt funktionalitet fortsætter som den var. Alt sker i kulissen og har derfor ingen indvirkning på kørende systemer.

“Det er meget tilfredsstillende at ingen kunder har bemærket nogen form for ‘ombygning’, mens konverteringen stod på. Vi havde et katastrofe beredskab, men det kom aldrig i brug”, udtaler Carsten Nørgaard, it-direktør i VP SECURITIES A/S. Det var også vigtigt for VP, at deres gamle miljø blev konverteret 100%, så det efterfølgende kunne lukkes helt ned. “Alle omkostninger i forbindelse med det gamle system er nu væk”, fortsætter Carsten Nørgaard.

Læs mere om konverteringsopgaven VP SECURITIES eller se IBMs version her: VP reference case IBM

Kundeinformation

VP SECURITIES A/S
VP (det tidligere Værdipapircentralen) tilbyder sine kunder innovative løsninger og know-how inden for værdipapir- og investoradministration. VP har udviklet internationalt anerkendte systemer til håndtering af værdipapirer og medvirker til, at værdipapirhandlen kan foregå stabilt, sikkert og hurtigt. VP er det centrale sted for registrering af værdipapirer i Danmark og er godkendt som værdipapircentral (CSD) i henhold til lov om værdipapirhandel. VP understøtter også udstedelse af værdipapirer inden for Euro-området gennem datterselskabet VP Lux i Luxembourg.

Hjemmeside: http://www.vp.dk

Kontaktpersoner

Hos Xact Consulting A/S

Elvin Høyer – CEO og data migrerings ekspert
Telefon: +45 2360 1466
E-mail: elvin.hoyer@www.xact.dk

Lars Kaare Andersen – CTO og konverterings ekspert
Telefon: +45  2360 1488
E-mail: lars.kaare.andersen@www.xact.dk

Hos VP SECURITIES A/S:

Carsten Nørgaard – It-direktør 
Telefon: +45 4358 8709
E-mail: cn@vp.dk

Kim Reinert – Head of Methods and Architecture
E-mail: kr@vp.dk

Xacts bidrag

Xact Consulting A/S har været med fra begyndelsen på dette projekt og har blandt andet stået for planlægningen, samt styringen af den praktiske udførelse af konverteringen.

VP SECURITIES A/S

Weidekampsgade 14

DK-2300 København S

Telefon: +45 4358 8888

Hjemmeside: http://www.vp.dk

For information om denne konverteringshistorie kontakt venligst:

It-direktør Carsten Nørgaard

Mail: cn@vp.dk

Telefon: +45 4358 8709

Læs også:  VP vandt flot IBM pris for denne konvertering